IS DARYEELIDA

HADALADA GOORMA, KA DIB

KU TAAGEERIDA CARUURTA IN AY ADEEGSADAAN ERAYADOODA